Úvod   
  
O nás PDF Vytlačiť E-mail

MAXAM je medzinárodná spoločnosť, líder  v rozvoji, výrobe a predaji priemyselných trhavín a iniciačných systémov určených najmä pre bane, lomy, priemysel a infraštruktúru. Súčasne je významným výrobcom športového a poľovníckeho streliva, ako aj výrobcom produktov pre obranný priemysel.

MAXAM je významným dodávateľom nerastných surovín pre chemický priemysel, ktoré využíva nielen pre svoju  vnútornú  potrebu ale i pre predaj tretím osobám. MAXAM tiež ponúka svojim klientom množstvo najnovších technológií vyvinutých  na základe vlastných skúseností.

MAXAM ponúka široký sortiment produktov, vrátane vysoko bezpečných a kvalitných výrobkov vyrábaných najmodernejšími technológiami.

MAXAM zabezpečuje pre svojich zákazníkov rozsiahlu ponuku služieb vyhovujúcich ich aktuálnym požiadavkám a potrebám.

Spoločnosť MAXAM, ktorá bola založená v r. 1872,  v súčasnosti zamestnáva na celom svete viac ako 7 000 pracovníkov, ktorí pracujú v 54 výrobných závodoch  a obchodných zastúpeniach  na piatich kontinentoch. Spoločnosť  predáva svoje výrobky do viac ako 80 krajín celého sveta.

MAXAM ako materská spoločnosť vlastní na európskom trhu okrem základných závodov v Španielsku, aj závody na výrobu výbušnín v Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Bulharsku a Rumunsku. Všetky výrobné závody patriace do spoločnosti MAXAM majú zavedený systém kontroly kvality podľa ISO 9001 a ISO 9002.
Spoločnosť MAXAM  SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom v Bratislave,  je slovenskou  filiálkou najväčšej  európskej firmy  na výrobu výbušnín a prostriedkov trhacej techniky MAXAM EUROPE sídliacej v španielskom Madride.

Spoločnosť MAXAM Slovensko certifikovala na slovenskom trhu kompletný sortiment  priemyselných trhavín a prostriedkov trhacej techniky pre všetky ťažobné a priemyselné odvetvia , t.j. pre povrchové i podzemné baníctvo vrátane ťažby uhlia, pre geologický i seizmický prieskum, pre sekundárne delenie ako i deštrukčné priemyselné činnosti vykonávané trhacími prácami.

Spoločnosť MAXAM Slovensko má tiež k dispozícii kompletný sortiment prostriedkov trhacej techniky zahŕňajúci elektrické rozbušky so strednou a vysokou odolnosťou, neelektrický roznetný systém , elektronickú  rozbušku, zážihovú rozbušku,  bleskovice, bleskovicové oneskorovače a zápalnicu.

Spoločnosť MAXAM Slovensko vlastní  vozidlo ADR pre prepravu výbušnín s nosnosťou 11 ton, ďalej nabíjací  voz  pre výrobu trhavín typu DAP na mieste spotreby s kapacitou 12 ton, ako aj mobilné strojné zariadenie pre sekundárne delenie pomocou vysokogramážnych bleskovíc. K dispozícii sú tiež 4 sklady výbušnín situované v rámci celého Slovenska tak, aby bezproblémovo pokrývali  požiadavky zákazníkov.

Spoločnosť MAXAM Slovensko poskytuje svojim klientom komplexne služby, pričom pri tejto činnosti úzko spolupracuje s viacerými významnými slovenskými a českými spoločnosťami.

Pre riešenie aktuálnych technických a technologických problémov spoločnosť MAXAM Slovensko aktívne využíva služby servisnej organizácie materskej spoločnosti MAXAM (Sevício Plus), ktorá má dlhoročné skúsenosti, najmodernejšie technické vybavenie a vysokokvalifikovaných odborníkov pre všetky  činnosti súvisiace s trhacími prácami.